mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 54 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szczuczyn, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Białystok, dnia 2011.11.23

HK.9027.2.1.23.2011

 

                                                              Komunikat nr 54

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Szczuczyn, gmina Szczuczyn,

powiat grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie otrzymanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie informacji po uzyskaniu badań laboratoryjnych w dniu 23.11.2011r. od Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Szczuczynie stwierdzono, iż woda z wodociągu Szczuczyn pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.