mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 25 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Białystok, dnia 2012.10.30

HK.9027.2.1.15.2012

 

 

 

Komunikat nr 25

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Niedźwiadna, gmina Szczuczyn,

powiat grajewski

 

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie woda z wodociągu Niedźwiadna spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.