mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2/HK/2019 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2019.03.07

 

 

HK.903.25.2019

 

 

Komunikat nr 2/HK/2019

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach informacją z dnia 07.03.2019r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.