mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Stelmachowo, gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok,  2015.02.

 

 

HK.903.14.2015

 

 

 

Komunikat nr 1

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Stelmachowo,

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Stelmachowo, gmina Tykocin, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 230 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Stelmachowo.

Produkcja wody wynosi 11 m³ na dobę.