mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane w dniu 25.08.2009r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichii coli oraz paciorkowców kałowych (Enterokoków).