mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 38 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Filipów, Gm. Filipów, pow. suwalski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań w dniu 22.11.2010r w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Filipów stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417 ze zm.). Administrator wodociągu - Zakład Instalacji Sanitarnych w Filipowie wprowadził dezynfekcję sieci wodociągowej. Został jednocześnie zobowiązany przez PPIS w Suwałkach do poinformowania wójta oraz ludności o procesie dezynfekcji.

Wodociąg Filipów zaopatruje 1802 osoby, dobowa produkcja wody wynosi 285 m³/d, długość sieci wynosi 7 km, a odbiorcami wody są mieszkańcy miejscowości Filipów Pierwszy.

 

                                                                                                             

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska