mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 48 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Dziadkowicach, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, 2013.12.09

HK.9027.2.1.25.2013

 

 

 

 

Komunikat nr 48

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Dziadkowicach,

gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach w dniu 09.12.2013r woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.