mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 30/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Stary Folwark gmina Suwałki, powiat suwalski

Białystok, 2018.10.23

HK.903.138.2018

 

Komunikat nr 30/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Stary Folwark

gmina Suwałki, powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Stary Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji, płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów porządkowych (np. mycie podłóg, spłukiwanie toalet).

Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)      podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b)      poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 932 osoby.

Produkcja wody wynosi 99,3 m³ na dobę.

 

Zaopatrywane miejscowości: Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Leszczewek, Stary Folwark, Leszczewo, Magdalenowo, Wigry, Piertanie, Tartak.