mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 6 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu publicznego w Osowcu, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, 2014.03.17

HK.903.10.2014

 

 

 

 

Komunikat nr 6

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu publicznego w Osowcu,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.