mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 21 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szepietowo Podleśne, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2011.09.02

HK.9027.2.1.11.2011

 

 

 

                                                                                     Komunikat nr 21

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Szepietowo Podleśne, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 30.08.2011r. z w/w wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem podjął następujące działania:

- po otrzymaniu w dniu 02.09.2011r. informacji z laboratorium o wystąpieniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego telefonicznie poinformował przedsiębiorstwo wodociągowe – Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie i polecił podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy jej jakości oraz poinformowania odbiorców wody,

-  wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał przedsiębiorstwo wodociągowe do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Szepietowo Podleśne przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 1357 mieszkańców z miejscowości: Szepietowo Podleśne, Nowe Szepietowo Podleśne, Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Janówka, Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczyły, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Tworki, Dąbrowa Bybytki, Wojny Izdebnik, Nowe Gierałty , Dąbrowa Nowa Wieś.

Produkcja wody wynosi średnio 269m3 /dobę.