mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wodociągu miejskim Hajnówce.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu miejskiego w Hajnówce przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych nadal może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce poinformował, że w 3  próbkach wody pobranych z 10 punktów pomiarowych dnia 29.06.2009r do badań laboratoryjnych z ww. wodociągu  stwierdzono nadal obecność bakterii grupy coli, w tym - w jednej studni wierconej. Administrator wodociągu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Hajnówce - podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji kolejnej studni, nasilił dezynfekcję i płukanie sieci oraz poinformował odbiorców wody o konieczności spożywania jej wyłącznie po przegotowaniu.

            W związku z powyższym PPIS w Hajnówce stwierdził w wodociągu miejskim w Hajnówce warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał  administratora  do dnia 15.07.2009r. między innymi do poprawy jej jakości pod względem mikrobiologicznym do wymagań zgodnych  z obowiązującymi przepisami.

            Wodociąg miejski w Hajnówce produkuje średnio 2727 m3/dobę, zaopatruje w wodę 22876 osób ( mieszkańców Hajnówki, Dubin, Lipin, Postojowa, Sawiny Grodu i Skryplewa).