mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu FADOM-BUD w Białymstoku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu FADOM-BUD przeznaczona do spożycia  i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku,  na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzających w wodzie do spożycia obecność bakterii grupy coli wydał decyzję stwierdzającą warunkową  przydatność wody do spożycia przez ludzi i  zobowiązał właściciela wodociągu FADOM – BUD sp. z o.o. w Białymstoku, al. Jana Pawła II  do  doprowadzenia jakości wody  w  pod względem mikrobiologicznym do wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami.

            Ww. wodociąg zaopatruje 170 osób i produkuje dziennie 6 m³/dobę wody.