mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki

Białystok, 2014.03.24

HK.903.11.2014

 

 

 

 

Komunikat nr 9

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Obrubniki,

gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.