mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Suchowolce, gmina Kleszczele, powiat hajnowski

Białystok, 2015.09.11

 

HK.903.59.2015

 

 

Komunikat nr 23

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Suchowolce,

gmina Kleszczele, powiat hajnowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchowolce, gmina Kleszczele, powiat hajnowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 412 osoby .

Zaopatrywane miejscowości: Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany.

 

Produkcja wody wynosi 41 m3/dobę.