mapa serwisudrukuj

Komunikat w spawie poprawy mikrobiologicznej jakości wody do spożycia w wodociągu w Korycinie w powiecie sokólskim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że nastąpiła poprawa jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu w Korycinie administrowanym przez  Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Eksploatacja Wodociągów w Białymstoku. Ponowne badanie wody pobranej w dniu 02.12.2008r. potwierdziło, że jakość wody pobranej z ww. wodociągu odpowiada obowiązującemu przepisowi prawnemu.


Woda nadaje się do spożycia  bez przegotowania.