mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Białosuknie, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, dnia 2016.08.19

 

 

HK.903.26.2016

 

 

 

Komunikat nr 9

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Białosuknie,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach informacją z dnia 18.08.2016r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym w kierunku obecności bakterii grupy coli odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.