mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 24 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Radziłów, gm. Radziłów, pow. grajewski

Białystok, dnia 2011.09.06

HK.9027.2.1.13.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 24

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Radziłów, gm.  Radziłów, pow. grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 31.08.2011r. z wodociągu Radziłów stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował telefonicznie administratora wodociągu – Zakład Komunalny w Radziłowie z poleceniem podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody oraz zobowiązano Zakład do poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody,
  • wystawił decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowego doprowadzenia wody w wodociągu do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417  z późn.zm)  w załączniku nr 3A pkt.1.  Ze względu na ochronę zdrowia nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Radziłów przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -1531 osób

Dostarcza wodę miejscowościom: Radziłów, Ostrowik, Karwowo, Okrasin, Janowo

Produkcja wody wynosi -312,7m3 /dobę.