mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 34/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty, gmina Łomża, powiat łomżyński

Białystok, 2018.10.31

 

 

HK.903.141.2018

 

 

 

Komunikat nr 34/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty,

gmina Łomża, powiat łomżyński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży informacją z dnia 31.10.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).