mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 07.10.2009r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, paciorkowców kałowych (Enterokoków) oraz dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 36 ±2ºC po 48 godz. i dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 22 ±2ºC po 72 godz.

Państwowy Wojewódzki

    Inspektor Sanitarny

      w Białymstoku

                                                                                                          dr n. med. Alicja Gabrylewska