mapa serwisudrukuj

                                                                                                         Białystok, dnia 2010.09.30

HK.4131-16/1-12/2010

 

Komunikat nr 24

dotyczący poprawy jakości wody

w wodociągu  Niemczyn, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki

 

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że przeprowadzone badania prób wody pobranych w dniach 02.09.2010r. i 21.09.2010r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Niemczyn, gm. Czarna Białostocka wykazały, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61.poz.417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Białymstoku
dr n. med. Alicja Gabrylewska