mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Płociczno, gm. Suwałki, pow. suwalski

Białystok, dnia 2011.08.09

HK.9027.2.1.8.2011

 

 

                                                                 Komunikat nr 13

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Płociczno, gm. Suwałki, pow. suwalski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że zgodnie z oceną otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 09.08.2011r. woda z wodociągu w  Płocicznie przydatna jest do spożycia przez ludzi.