mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 43 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Dziadkowicach, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2013.11.08

 

 

HK.9027.2.1.25.2013

 

 

 

Komunikat nr 43

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Dziadkowicach,

gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu w Dziadkowicach, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązał do podjęcia działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje: 1011 mieszkańców.

Dostarcza wodę do 6 wsi gminy Dziadkowice tj.: Dziadkowice , Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malinowo, Zaręby.

Produkcja wody wynosi średnio 110 m3 wody na dobę