mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2016.09.13

 

HK.903.29.2016

 

 

Komunikat nr 13

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w próbce wody podawanej do sieci w ilości 2 (jtk).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu,

b)   podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c)    zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1666 osób.

Produkcja wody wynosi : 391 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Grzymały, Czartosy, Krajewo-Korytki, Wądołki Borowe, Wądołki Bućki, Zagroby Łętownica, Stare Wądołki, Krajewo-Łętowo, Nowy Borek.