mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 44 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zawady, gm. Zawady, powiat białostocki

Białystok, dnia 2013.11.12

 

 

HK.9027.2.1.26.2013

 

 

Komunikat nr 44

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zawady,

gm. Zawady, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę: ok. 1011 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Zawady, Zawady Borysówka, Zawady-Kolonia, Targonie Wity, Targonie Wielkie, Targonie Krytuły, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica.

Produkcja wody: 59,6 m3/dobę.