mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski

Białystok, dnia 2014.10.31

 

 

HK.903.36.2014

 

 

Komunikat nr 23

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Siemianówka,

gmina Narewka, powiat hajnowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Siemianówka, gmina Narewka, powiat hajnowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 837 mieszkańców.

Zaopatrywane miejscowości: Babia Góra, Borowe,

Kruhlik, Leśna, Ludwinowo, Łozowe, Mostki,

Nowa Łuka, Olchówka, Pręty, Pasieki, Połymie,

Słobódka, Smolnica, Stary Dwór, Siemianówka, Siemieniakowszczyzna,

Tarnopol, Zabrody.

Produkcja wody wynosi 256,4 m3na dobę.