mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w sieciowym na osiedlu mieszkaniowym byłej Jednostki Wojskowej w Nurcu-Stacji w powiecie siemiatyckim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na mocy art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań  stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na osiedlu mieszkaniowym byłej Jednostki Wojskowej w Nurcu-Stacji, który produkuje 25 m3 wody na dobę i zaopatruje 160 mieszkańców ww. osiedla. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zobowiązał  Gospodarstwo Pomocnicze przy WZM i UW Eksploatacja Wodociągów 15-399 Białystok  ul. Handlowa 6 do doprowadzenia jakości wody do wymogów określonych w w/w rozporządzeniu. Obowiązkowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym rozpoczęto dezynfekcję wody oraz czyszczenie zbiornika wyrównawczego. Odbiorcy wody o jej jakości zostali poinformowani przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja poprzez ogłoszenia pisemne w ogólnodostępnych miejscach oraz lokalne media.

Woda od 31.10.2008r. może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu.

Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników dalszych badań prób wody.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat siemiatycki
  • Nurzec-Stacja