mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mielniku przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych  może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach na  podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 09.07.2009r. stwierdził obecność bakterii grupy coli  w instalacji wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mielniku. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia odbiorców wody, nakazał podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom. Administrator wodociągu podjął następujące działania naprawcze: rozpoczął dezynfekcję wody oraz poinformował odbiorców o jej jakości.

Wodociąg Mielnik zaopatruje w wodę 2732 mieszkańców, 22 wsie gminy Mielnik tj: Adamowo-Zastawa, Mielnik-Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Mielnik-Poręby, Radziwiłłówna, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelicze, Olchowice, Stankowicze. Produkcja wody wodociągu Mielnik wynosi średnio 207 m3 wody na dobę