mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 26 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Łapy, gm. Łapy, pow. białostocki

Białystok, dnia 2011.09.08

HK.9027.2.1.9.2011

 

 

                                                        Komunikat nr 26

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Łapy, gm. Łapy, pow. białostocki

 

    Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku otrzymał w dniu 2011-09-08 wyniki badania wody pobranej dnia 2011-09-05 z wodociągu Łapy (stacja uzdatniania wody przy ul. Płonkowskiej 44 w Łapach). Badanie laboratoryjne wykazało, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61, poz. 417 ze  zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.