mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.12.09

 

HK. 4131-16/1-23/ 2010

 

 

Komunikat nr 41

dotyczący pogorszenia jakości wody

w wodociągu Supraśl, pow. białostocki

 

 

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej do badań w dniu 07.12.2010r z wodociągu w Supraślu stwierdzono bakterie grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417 ze zm.).

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  nakazał administratorowi –Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Supraślu natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości.  Zobowiązano jednocześnie do poinformowania odbiorców wody z omawianego wodociągu o jej jakości oraz zaleceniu używania wody do spożycia i przygotowywania żywności wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 4011 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Supraśl

Produkcja wody wynosi 330,3 m³ na dobę.

 

 

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka