mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok,  2015.03.23

 

 

HK.903.24.2015

 

 

 

Komunikat nr 5

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Sokole,

gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 271 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Sokole, Żednia.

Produkcja wody wynosi 26 m³ na dobę.