mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Kumelsk, gmina Kolno, powiat kolneński

Białystok, 2016.07.08

 

HK.903.20.2016

 

 

Komunikat nr 3

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Kumelsk,

gmina Kolno, powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Kumelsk, gmina Kolno, powiat kolneński.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.  poz. 1989).

       W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie zobowiązał Wójta Gminy Kolno do:

a)  unieruchomienia Wodociągu w Kumelsku i podjęcia działań naprawczych,

b) doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznych do wymagań określonych w   załączniku  Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości  wody  przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c)  udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych

d)  zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

Woda z niniejszego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  3776 mieszkańców

Zaopatrywane 32 miejscowości gminy Kolno: Kumelsk, Kowalewo, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Danowo, Kiełcze Kopki, Żebry, Górskie, Lachowo, Kiełcze Stare, Rupin, Bialiki, Wykowo, Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Obiedzino, Wścieklice, Zaskrodzie, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wincenta.

 

Produkcja wody wynosi : 524,16 m3 wody na dobę