mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.10.27

HK.9027.2.1.15.2011

 

 

 

                                                        Komunikat nr 51

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Filipów, gmina Filipów,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu Filipów stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie wyników badań laboratoryjnych i mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał Zakład Instalacji Sanitarnych w Filipowie do:

  • poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Filipów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.) określonymi w zał. nr 3 rozporządzenia,
  • zobowiązał do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach o wykonaniu nałożonego obowiązku popartego wynikami badań laboratoryjnych.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Filipów przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg Filipów zaopatruje 1802 osoby.

Dostarcza wodę miejscowości Filipów.

Dobowa produkcja wody wynosi 223 m³/d.