mapa serwisudrukuj

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.05.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranych do badań w dniu 21.05.2009r z wodociągu w Wiżajnach nie stwierdzono obecności enterokoków.

Jednocześnie nadmienia się, że w sprawie przekroczenia w wodzie ww wodociągu dopuszczalnych norm manganu, amonowego jonu, mętności i żelaza PPIS w Suwałkach w stosunku do Gminy w Wiżajnach wszczął postępowanie administracyjne.