mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Szudziałowo, gmina Szudziałowo, powiat sokólski

Białystok, dnia 2013.08.12

 

 

HK.9027.2.1.15.2013

 

Komunikat nr 23

dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu  Szudziałowo,

gmina Szudziałowo, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu  Szudziałowo, gmina Szudziałowo, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Sokółce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

Wodociąg zaopatruje w wodę: 1530 mieszkańców

Zaopatrywane miejscowości: Szudziałowo, Pierożki, Ostrówek, Ostrów Północny, Boratyńszczyzna, Kozłowy Ług, Słójka-Borowszczyzna, Talkowszczyzna, Stare Trzcianno, Nowe Trzcianno, Jeziorek, Rowek, Wierzchlesie, Nowinka, Knyszewicze, Nowy Ostrów, Słoja, Zubowszczyzna – kolonia

Produkcja wody  wynosi: 78 m3/dobę