mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 36 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Wierciochy, gm. Raczki, pow. suwalski.

            Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej do badań w dniu 23.11.2010r przez pracownika PSSE w Suwałkach z wodociągu Wierciochy stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417 ze zm.), o czym poinformowano administratora wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Administrator wkrótce po otrzymaniu informacji wprowadził dezynfekcję sieci wodociągowej. Został jednocześnie zobowiązany przez PPIS w Suwałkach do poinformowania wójta oraz ludności o procesie dezynfekcji.

 

Wodociąg Wierciochy zaopatruje 742 osoby, dobowa produkcja wody wynosi 50 m³/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 10,1 km.

Wodociąg zaopatruje następujące miejscowości: Bolesty, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Szczodruchy, Wasilówka, Wierciochy

 

                                                                                  Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka