mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 33/HK/2018 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty, gmina Łomża, powiat łomżyński

Białystok, 2018.10.26

 

 

HK.903.141.2018

 

 

Komunikat nr 33/HK/2018

 

dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty,

gmina Łomża, powiat łomżyński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty, gmina Łomża, powiat łomżyński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

  Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

1.    Podjęcia niezwłocznych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody z wodociągu Jarnuty.

2.    Powiadomienia odbiorców o jakości wody.

 

Zarządca wodociągu poinformował, iż w celu zapewnienia mieszkańcom nw. miejscowości wody o odpowiedniej jakości odciął dostawę wody z ujęcia Jarnuty, a po intensywnym płukaniu sieci  przełączył ją do ujęcia Podgórze.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży z uwagi na fakt, iż w sieci mogły pozostać zanieczyszczenia mikrobiologiczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, zalecił spożywanie wody po jej uprzednim przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 2609 osób.

Produkcja wody wynosi 507 m3.

Zaopatrywane miejscowości: Bożenica, Chojny Młode, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Łochtynowo, Nowe Kupiski, Sierzputy Młode, Stare Chojny, Stare Kupiski, Stare Sierzputy.