mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Zambrowie, gmina Zambrów, powiat zambrowski

Białystok,  2015.04.13

 

 

HK.903.28.2015

 

 

 

Komunikat nr 7

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Zambrowie,

gmina Zambrów, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu w Zambrowie, gmina Zambrów, powiat zambrowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 23 310 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Zambrów, Wola Zambrzycka, Wola Zambrowska, Długobórz Pierwszy, Długobórz Drugi.

Produkcja wody wynosi 2 328 m³ na dobę.