mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie poprawy mikrobiologicznej wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej , ul M.C. Skłodowskiej 15 w powiecie sokólskim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że nastąpiła poprawa jakości bakteriologicznej wody w wodociągu lokalnym SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Woda spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce Decyzją Nr 139/Du-wz/HK/08 z dnia 25.11.2008r. zezwolił na uruchomienie własnego ujęcia (studni) wodociągu lokalnego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.