mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 24 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Orla, gmina Orla, powiat bielski

Białystok, 2015.09.15

 

HK.903.60.2015 

Komunikat nr 24

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Orla,

gmina Orla, powiat bielski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Orli, gmina Orla, powiat bielski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1735 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Orla, Reduty, Mikłasze, Koszele, Wólka, Szczyty – Nowodwory, Szczyty – Dzięciołowo, Krywiatycze, Morze, Kol. Antonowo

 

Produkcja wody wynosi 221,7 m3/dobę.