mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 21 dotyczący pogorszenia jakości wody z Wodociągu Ogrodniczki gmina Supraśl, powiat białostocki

Białystok, dnia 2013.08.08

 

 

HK.9027.2.1.12.2013

 

 

 

Komunikat nr 21

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z Wodociągu Ogrodniczki

gmina Supraśl, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1271 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Ciasne, Karakule, Ogrodniczki.

Produkcja wody wynosi 123,6 m³ na dobę.