mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 16 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Moczydły Pszczółki, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2012.09.28

HK.9027.2.1.10.2012

 

 

Komunikat nr 16

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Moczydły Pszczółki,  gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Moczydły Pszczółki, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje  954  mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości: Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki. Poniaty, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Wypychy. 

Produkcja wody wynosi 181 m3 /d.

 

 
 

p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

        w Białymstoku

dr n. przyr.  Joanna Maria Soszka