mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski

Białystok, dnia 2012.09.21

HK.9027.2.1.8.2012

 

 

Komunikat nr 11

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu

Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Mieruniszki, gmina Filipów, powiat suwalski.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., nr 61, poz.  417 z póź. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu do poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 214 mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości Mieruniszki.

Produkcja wody wynosi 10,5 m3/d