mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Wizna, gmina Wizna, powiat łomżyński

Białystok, 2016.10.21

 

HK.903.32.2016

 

 

Komunikat nr 17

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Wizna,

gmina Wizna, powiat łomżyński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Wizna, gmina Wizna, powiat łomżyński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 cm3 wody w próbce wody podawanej w sieci  w ilości 2 (jtk) przy niepewności wyniku (0 do 9).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu,

b)   podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e)  zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  2250 osoby.

Produkcja wody wynosi : 220 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Wizna, Męczki, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zanklewo, Małachowo, Jarnuty, Boguszki i Ruś.