mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 35 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Ogrodniczki, gmina Supraśl, powiat białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu, stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Woda nadaje się do spożycia tylko po uprzednim jej przegotowaniu. O powyższym powiadomiono odbiorców wody

KZB w Supraślu przeprowadził przegląd instalacji wodociągowej, włączył proces dezynfekcji podchlorynem sodu oraz na bieżąco wykonuje badania kontrolne wody.

Wodociąg w Ogrodniczkach zaopatruje 1172 osoby- mieszkańców miejscowości Ogrodniczek, Ciasnego i Karakul, produkcja wody wynosi  91,2 m3/dobę.

 

 

 

 

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka