mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
w wodociągu Suraż w powiecie białostockim

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Surażu, który produkuje 185 m³ wody na dobę i zaopatruje 1971 mieszkańców  miasta Suraż oraz 12 miejscowości, w tym w gminie Suraż: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy; w gminie Turośń Kościelna: Reki ; gminie Juchnowiec Kościelny: Baranki. Jednocześnie PPIS w Białymstoku zobowiązał Urząd Miejski w Surażu do podjęcia natychmiastowych działań i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do wartości określonych w ww. rozporządzeniu. Przystąpiono do płukania sieci, wprowadzono dezynfekcję wody, wykonano badania w ramach kontroli wewnętrznej oraz poinformowano odbiorców wody o jej jakości poprzez regionalne media.

Woda może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu.

Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników dalszych badań prób wody.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat białostocki
  • Juchnowiec Kościelny
  • Suraż
  • Turośń Kościelna