mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki

Białystok, 2015.07.20

 

HK.903.51.2015

 

 

Komunikat nr 19

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Zawady,

gmina Zawady, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zobowiązał administratora do unieruchomienia wodociągu, podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości oraz nakazał zapewnienie zastępczego źródła wody.  

Woda z niniejszego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1006 osób.

Zaopatrywane miejscowości Zawady,  Zawady Borysówka, Zawady-Kolonia, Targonie Wity, Targonie Wielkie, Targonie Krytuły, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnice.

 

Produkcja wody wynosi 56,6 m3/dobę.