mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 43 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Jałówce, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, 2015.11.20

HK.903.78.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 43

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Jałówce,

gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.