mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, dn. 2009.11.06

HK.4131-16/1-25/2009

 

 

 

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudawka, gm. Płaska, pow. augustowski.

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu Rudawka przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

            W próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu w dniu 03.11.2009r. przez  pracownika PSSE w Augustowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

             W związku z powyższym PPIS w Augustowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

Wodociąg  Rudawka produkuje 10,0 m³/dobę wody, zaopatruje 200 osób w miejscowości Rudawka, Osienniki i Kudrynki.

Właścicielem wodociągu jest Urząd Gminy w Płaskiej, a administratorem Zakład  Gospodarki Komunalnej w Płaskiej.

                                                                      

 

                                                                       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

                                                                       w Białymstoku

                                                                             dr n. med. Alicja Gabrylewska