mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 29 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szepietowo Podleśne, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, 2015.09.24

HK.903.63.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 29

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szepietowo Podleśne,

 gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

 

          Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.