mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Jałówka gmina Michałowo w powiecie białostockim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniach 24.03.2009r. i 06.04.2009r. w ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż w zakresie wykonywanych oznaczeń zbadana woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w obowiązujących przepisach.